Welkom op de website van de

Werkgroep Natuur en Landschap

Duurswold


De site voor informatie over de natuur van Duurswold, een streek in de gemeente Midden-Groningen.

De werkgroep NLD gaat graag in op uw aanvragen of suggesties voor lezingen en excursies.

ACTUEEL

Wandelexcursie langs de verbindingszone Westerbroek zaterdagochtend 8 juli.

Startpunt is de parkeerplaats aan het eind van de Herenlaan hoek Bieleveldslaan

Tijd 10 uur

Informatie over de rol van de zone in het Natuurnetwerk Nederland, de verbinding naar Roegwold. Verder over het bijzondere waterbeheer in de Borgmeren en de aanpak van de Essentaksterfte.

Met wat geluk zien we de oeverzwaluw of een ijsvogeltje langs flitsen en horen we lokale broedvogels vlak voor hun vertrek naar Afrika. Voor de éénurige excursie is geen bijzonder schoeisel nodig (behalve als het stortregent).

Opgave graag via de mail: info@werkgroepNLD.nl

P.s. Tijdens de excursie is de nieuwe Natuurgids van Duusrwold, ook met een beschrijving van dit gebied, tegen een gereduceerd bedrag van 10 euro te verkrijgen.

 

Beperkte woningbouw in de Harksteder Broeklanden

Mede op verzoek van de natuurorganisaties in Groningen, waaronder de “werkgroep Natuur en Landschap Duurswold” is er een aangepast plan in voorbereiding om tot een maximum van 48 woningen in de zuidwesthoek van de Broeklanden mogelijk te maken. Daarmee blijven de belangrijkste delen van de broeklanden, de oevers van de Kleisloot, de aanpalende graslanden en de oudere boombestanden ongemoeid. Wel ligt er nog een opgave om tot een voor de natuurwaarden goed waterbeheer te komen.

OVER de NLD

De "werkgroep Natuur en Landschap Duurswold" is in 1994 opgericht om bewoners en bezoekers te betrekken bij natuur en landschap in onze regio. Ook dient de werkgroep als klankbord voor gemeente en provincie bij nieuwe inrichtingsplannen.LEES VERDER

NATUUR-INFO


Nieuwsgierig naar de natuur van Duurswold?

Vragen over het gebied?

Op zoek naar wandelgebieden in de omgeving?

....
LEES VERDER

ACTIVITEITEN


Duurswold biedt gelegenheid voor wandelingen, fietstochten, vogelobservaties of voor een plek om tot rust te komen.


LEES VERDER

CONTACT

Vragen en suggesties

graag via e-mail


info@werkgroepNLD.nl